Kalite Politikası

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
• Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
• Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
• Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
• Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
• Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak
• Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek
• Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak
• Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak
için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.